Publicado el

A cascarrulles

A cascarrulles,

Valdarrores,

a costelles, a costes, portá algú a cascarrulles, portá algú a les costelles

llevar a alguien a cuestas

 

A cascarrulles, Valdarrores, a costelles, a costes, portá algú a cascarrulles, portá algú a les costelles

http://www.ascuma.org/cuentos/cd1/llop_rabosa/llop_rabosa.html (flash antic, a mí no me va)

extracte del cuento del llop y la rabosa:

“Conque la monte a cascarrulles i se la va. Anave una rabosa que tenie molta gana. I van arribar allí i es van esperar fins que van. Conque aixina ho van. la rabosa es va posar a cridar: Però mentres, lo llop se passejave …..”

CASCARRULLA f.
|| 1. Pilot d’excrement sec aferrat al pèl o a la llana (Val., Mall., Men.); cast. cazcarria.
|| 2. pl. Raïssons, pilotets de carn torradeta que queden sense fondre dins la caldera del saïm del porc (Es diu a la costa catalana, segons Aguiló Dicc.).
Fon.: kəskərúʎə (Mallorca, Menorca).