arguellat

Arguellat = Delgado, enfermizo, débil
que está en la pell y los ossos.

A Aragó encara se fa aná , arguellado, arguellao, de arguellarse

arguellat, arguellado, arguellao, caball, caballo, potro, jónec no
un caball arguellat, no es cap jónec


dcvb
ARGUELLAT, Arguellada adj. 

Magre i descolorit, d’aspecte malaltís (Maestrat, Cast., Llucena, Val.); cast. arguellado, escuálido. Lo que té abovat al arguellat del Príncep Gartxolí,Pascual Tirado (BSCC, iv, 162).
    Etim.: 
derivat de arguell.

ARGUELL m. 
|| 1. Brutícia que es forma dins la llana de les ovelles que no han pogut renovar la pell, i que fa que sien males de xollar (Calasseit). 
|| 2. Flaquesa de la cara, mescla de misèria i brutícia (Maestrat, Cast., Val.); cast. arguello. 
|| 3. Brutor de la roba mal rentada, després d’eixuta (Maestrat, Cast., Val.).
    Fon.: 
aɾɣéʎ (Calasseit, Maestrat, Cast., Val.).
    Etim.: 
de l’àrab al-qíllala misèria o escassesa (cf. J. Coromines en BDC, xxiv, 59, i Corominas DECast, i, 263).