Publicado el

Barrang Fondo

y a ta mare l’han vista
allá al barrang de l’assut
en les garres al aire
enseñán la putput

Los Barreiros feen ‘al barrang al barrang’ ‘que t’arruino , que t’arruino’ .