Publicado el

Esgarrifá

Ix a un dicsionari de aragonés.

Efecto que nos causa la lima cuando da en falso. Espeluzarse de estremecimiento y horror por un hecho atroz.

dcvb

ESGARRIFAR v. tr.

|| 1. Causar estremiment o tremolor convulsiu com efecte del fred, de la febre, d’un soroll estrident, d’una emoció intensa; cast. espeluznar, escalofriar, estremecer. La cançó… segons se canta, | fa esgarrifar o fa enternir, Maragall Enllà 41. Esgarrifar-se: tenir tremolor convulsiu per efecte del fred, de la febre, d’una emoció intensa, etc.; petar de dents (or., occ., val.).
|| 2. Fer demostracions excessives i sorolloses d’horror, de por, d’admiració (val.); cast. hacer aspavientos. Eufracieta, vent-se ya entre l’arch y la paret, hagué de llançar-se als abalots… y a pur esgarrifar ho posà tot en un peu, Rond. de R. Val. 30.
|| 3. Esquitxar; cast. salpicar (Escrig-Ll. Dicc.).
    Fon.: əzɣərifá (pir-or., or.); azɣarifá (occ., Maestr.); ezɣarifáɾ (val.).
    Var. form.: escarrifar, escarrufar.
    Sinòn.: aborronar, esborronar.
    Etim.: desconeguda. La variant escarrufar sembla relacionable amb el radical de arrufar, però l’element inicial esc- resulta obscur. Tal vegada cal partir d’una base onomatopeica garrif- o carrif (carruf-); potser calgui considerar esgarrifar com una variant de grifar.
//
Pedro Bel Caldú:
Me se ocurrix un posible origen de la paraula “esgarrifar“. Tenin en cuenta que en “chapurriau” a las “piernas” los diem garres, podríe taratar-se d’un simple tremoló de garres, produit per una impresió desagradable inesperada.

///
Etimologia:tenint en compte les variants baleàriques escarrufar/escarrufí, escarrifar/escarrifet, possiblement es tracta d’una alteració d’uns *escalufrí, *escalifred, variants de calfred 1a font: 1507, Nebrija-Busa
    verb

  1. transitiu Provocar una esgarrifança o esgarrifances, especialment una emoció intensa. Esgarrifava de veure tantes víctimes.
  2. pronominal Tenir una esgarrifança o esgarrifances, especialment d’emoció, d’esglai. Esgarrifar-se de pensar els danys que es produiran.

http://lovistaire.blogspot.de/2008/10/grius.html

/////

https://dlc.iec.cat/results.asp

v. tr. [LC] [MD] Una emoció, fer estremir. 
v. tr. [LC] [MD] Esborronar, horripilar. Ens esgarrifava de veure tantes víctimes. Esgarrifa de pensar els danys que se’n seguiran. 
intr. pron. [LC] M’esgarrifo de pensar els danys que en provindran.

///

La pequeña localidad de Beceite (Teruel) fue escenario durante el invierno de 1837-38 de una de las más horrendas historias de maltrato y crueldad en el trato de prisioneros de la España del siglo XIX. Las tropas carlistas apresaron en la batalla de Villar de los Navarros (Zaragoza) a más de 1.500 soldados del ejército liberal. En apenas 7 meses, y antes del canje de los supervivientes, ya habían perecido tres cuartas partes a causa del hambre, el frío, las enfermedades y las ejecuciones. Muchos de los prisioneros tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir …

Más en https://historiasdelbajoaragon.wordpress.com/2013/02/19/atrocidades-y-canibalismo-durante-la-primera-guerra-carlista-en-beceite-teruel/

Deja un comentario