perchi

perchi, esgorfa, algorfa, algolfa, angorfa, asgolfa, pis davall del tellat

Perchi se diu sobre tot a La Portellada

dcvb golfa, golfes

desván, buhardilla

esgorfa, algorfa, desván, buhardilla, tejado, teulada, tellat
GOLFA (i ses var. algolfa, angorfa, asgolfa). f. 
Cambra situada en el pis més alt, immediatament sota la teulada (Ribagorça, Pallars, Urgell, Ll., Segrià, Segarra, Baix Aragó, Ribera d’Ebre, Camp de Tarr.); cast. desvánA la sgolfa dos matalassos usats, doc. a. 1662 (Est. Univ. x, 138). En lo quarto de la golfa… Item en lo porxet del segon pis, doc. a. 1774 (ap. Aguiló Dicc.). Dalt d’una golfa desfregada y recòndita,Oller Fig. pais. 201. Unes coses inservibles tirades a les golfesCarner Bonh. 77. Asgolfa catxa: la que té molt poca alçada, que té la teulada molt baixa (Gandesa).
    Fon.: 
góɫfa (Pont de S.); góɫfə (Alt Empordà, Vallès, Vendrell, Camp de Tarr.); azɣóɫfɛ (Sort, Ll., Urgell, Segrià); ezɣóɫfa (Esterri d’À.); azɣóɫfa (Tortosa); əzɣóɫfɛ (Sta. Col. de Q.); əzɣóɾfə (Borges del C.); azɣóɾfa (Calasseit); azɣóɾfɛ (Gandesa).
    Var. form.: 
algorfa.
    Etim.: 
de l’àrab ġurfamat. sign. (V. algorfa).
2. GOLFA f. ant.
Golfo. Per preu de una balda ab una golfa, doc. a. 1449 (Arx. Gral. R. Val.).
Desván, también conocido como áticobuhardillaaltillosobrado o doblado, es una habitación en la parte superior de una vivienda disponible bajo el caballete del tejado.
Usados de modo convencional a lo largo de la historia como trasteros donde guardar viejos objetos en desuso, la crisis del suelo y de la vivienda ha supuesto que desde hace años se vayan rehabilitado para convertirlos en apartamentos.