Publicado el

pic,tortolet,garreta,pastoret

En pic, en pic, lo tortolet,
la garreta del pastoret,
toquen y toquen, lo tamboret
la gallineta grasa,
corre per l’airasa,
lo bou estrellat.
corre y corre p’el tellat,
llat, llat, llat, merdeta de gat.

Un atra cansó.