Publicado el

Espacat

Lo espacat es una mescla de español o castellá y catalá. A nivell escrit.

Lo fan aná mols a Cataluña y proximidats. Es algo paregut al spanglish pero per a un número curtet de gen , o be gen mol curteta.

Luka Agramunt es un dels que lo escriuen.

Se distinguix per fe aná ny , poques tildes , errors en catalá, paisos en ves de països , espanya sense mayúscula y en ny, Catalunya en mayúscula, Espanyol en mayúscula , castellano en minúscula (se escriu així correcte en castellá) , etc.

No te ortografía propia com lo chapurriau , la gramática es la castellana.

Alguns comenten que com lo castellá no es la llengua mare de alguns, pos lo escriuen mal. Si a Cataluña sol se enseñare en catalá , siríe un bon comentari, pero hasta ara se enseñe en castellá y catalá , per lo que lo castellá tindríe que sé la segona llengua de alguns, y tindríen que escriurela be.

Lo espacat es una mescla de español o castellá y catalá
Espacat a youtube

Publicado el

JOSEP IGLÉSIES I FORT

LA FRANJA DE LLENGUA CATALANA DE L’ARAGÓ ,
article històric de Josep Iglésies

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=471288413240909&id=428198520883232

JOSEP IGLÉSIES I FORT

A part del comtat de Ribagorça, que fou objecte d’una incorporació més tardana a l’ Aragó, a partir de 1300, que Jaume II fixà la frontera entre el dit regne i Catalunya en la clamor d’ Almacelles, actualment fa 683 anys que queden políticament separades de Catalunya les comarques de llengua catalana d’ enllà de la Granja d’ Escarp i Massalcoreig. Pensem que els catalans del Principat ens sentim oprimits i malmenats, sobretot referent a la llengua autòctona, a partir del decret de Nova Planta de Felip V, és a dir, des de 1714 ençà, exactament 270 anys. En canvi podem atribuir, en sentit general, que la gent de les marques de ponent, o sigui la de les valls dels rius Cinca i Matarranya, en fa 700 que experimenten la interferència lingüística estranya.

Malgrat això, ells encara parlen català. I ho fan per propi impuls personal, sense cap ajuda de ningú i sense esperit col·lectiu. A part d’un acord ineficaç de les Corts Catalanes de 1305, protestant de la disposició de Jaume II, el Principat no ha fet res a favor de les comarques que li foren arrencades aleshores, les quals, a través dels segles, perderen el sentit de germanor entre elles i vers nosaltres, però -repetim-ho- mantingueren la llengua. Modernament, esgarriades entre les províncies d’Osca, Saragossa i Terol, acabaren de perdre la consciència de llur identitat originària. Cada localitat dóna avui al seu parlar un nom diferent, Uns diuen que parlen maellano, fragatí, altres lliterà, altres ribagorçà, uns benasquès, altres xapurreat, altres mestís, ratllano o esclat, sense tenir la percepció de la unitat de tot plegat.

Considerem qui mostra més mèrit en la voluntat de conservar la llengua pròpia, els de la Franja catalana de l’ Aragó amb els 700 anys d’ésser aïllats enllà del Cinca, deixats a la bona de Déu, desunits, desavinguts i desconeixedors del què era la parla que els floria a la boca, o bé els catalans d’encà del Cinca, amb el mutual caliu, la plena consciència que hem conservat del nostre ésser i la unitat col·lectiva, les pròpies institucions polítiques i culturals i el manteniment gairebé constant de l’impuls reivindicatiu.

Si haguéssim fet alguna cosa a favor d’aquells germans de llengua, hauríem tingut incontinent l’acusació fulminant de colonialisme o d’imperialisme i uns quants ismes més. En canvi Castella ha pogut imposar a les terres referides la llengua castellana a l’escola, als registres administratius, a la premsa, a tots els actes públics, sense que fos autoritzada als colonitzats la més petita manifestació de malestar. Malgrat que molts pobles pertanyien, i alguns encara pertanyen [ara ja no], a bisbats catalans, ni l’empar de l’església han tingut, puix també la llengua de la trona era la castellana.

Perquè la pressió contra la llengua catalana a la Franja de Ponent ha estat tan aferrissada o més que a Catalunya, i més sorda, més persistent i duradora, obligant a recloure-la a la intimitat de la família, sense poder mostrar-se en actes públics de cap mena. I precisament perquè hi ha ara símptomes de reconscienciació, s’ha tornat en alguns casos més pèrfida. Mireu el cas que ens reporta el llibre dedicat a la Franja de Ponent per Joaquim Monclús.(1) L’any 1983, a Areny de Noguera, la senyora mestra multava els nens i nenes amb 50 pessetes, cada vegada que els atrapava enraonant entre ells en català dins de l’escola. Això ho publicava el periòdic “El Ribagorça”.

Hi ha un altre fet a remarcar: la llengua vernacle de l’Aragó no és pas la castellana. Hi ha una llengua autòctona aragonesa, per la qual mostren un gran interès els filòlegs i per la qual ara també es pugna per a recobrar-la i lliurar-la de la condemna de la desaparició. Doncs bé, l’onada castellanitzant ha fet recular molt més aquesta “fabla” originària de l’ Aragó que no la parla catalana en les comarques de l’Aragó que la fan servir. És més viu el català en la nostra franja irredempta quant al verb nadiu, que l’ aragonès en la seva pròpia.

S’era molt pessimista sobre la sort de la nostra parla en la Franja de Ponent. La veu pública deia que el nostre idioma hi era en franca davallada i que semblava inútil tot esforç per a reviscolar-la. El llibre al·ludit de Joaquim Monclús ens ve a demostrar que hi ha, en les comarques que ens ocupen, un moviment precisament de joventut, que està disposada a impulsar la revifalla i que ja ha aconseguit èxits valuosos. Tots hem pogut llegir als diaris que un grup d’ ajuntaments d’aquelles terres han sol·licitat l’ensenyament primari en català. L’estatut de l’ Aragó, aprovat per les Corts estatals l’any 1982, en el seu article setè, proclama que les “diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural històrico”. Cal vetllar perquè això no sigui lletra morta.

De moment s’han despertat iniciatives en diverses poblacions de parla catalana sotmeses a l’administració política aragonesa. El llibre de Joaquim Monclús pot contribuir a impulsar-ne d’altres de ben fruitoses, i també ha difós entre nosaltres la certesa que, a les valls del Cinca i Matarranya, el català no és difunt, sinó que es manté viu i es disposa a esdevenir operant a l’escola, al temple i al carrer. L’autor sosté que la població de parla castellana -la majoria immigrada- no arriba al 10% del total, i aporta enquestes estadístiques i comprovacions convincents. No ens sembla imaginable que, precisament ara que es beslluma una albada de justícia, llibertat i el reconeixement de les col·lectives singularitats, els germans del Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, que generació darrera generació, durant segles, s’han mantingut fidels al seu parlar nadiu, puguin avenir-se a renunciar i deixar apagar la sagrada llàntia del verb original.

Somniem a veure sorgir escoles de llengua catalana a la Franja de Ponent, on es manté el nostre mitjà d’expressió; en el triomf del verb pairal, en aquelles contrades avui administrativament aragoneses que li han servat centúria darrera centúria, una fidelitat abnegada; a veure-hi florir i granar poetes, novel·listes, crítics, historiadors, autors nadius d’aquelles terres que sàpiguen que, sense utilitzar la llengua materna, l’obra de l’esperit sorgeix mancada i morta.

JOSEP IGLÉSIES I FORT

(publicat a la revista EL LLAMP, nº 10, 26/07/1984.

(1)  Joaquim Monclús, La Franja de Ponent avui, El Llamp, 1983.

Publicado el

Chapurriau , catalá , catalanisme

Chapurriau , catalá , catalanisme

Ña molta diferensia entre catalanista y catalá

Un catalá ha naixcut o s’ha criat de minut a Cataluña, Catalonha, Catalunya, Catalonia, parlo o no parlo catalá, siguen sons pares catalans o marroquís, es un catalá, una catalana. Ejemple, Jaume Fons García , que viu a Beseit.

Un catalaniste pot habé naixcut a Cataluña, Aragó, o a Murcia, Extremadura, y defendre lo catalanisme. Ejemple , Paco Escudero, que viu a Beseit

El catalanismo es un movimiento orientado a la exaltación de los valores propios y distintivos de la personalidad histórica de Cataluña: sus tradiciones, su cultura y la lengua catalana.


El catalanisme, o nacionalisme català, és un moviment social estructurat tant polític com cultural que promou el reconeixement de la personalitat política, històrica, lingüística, cultural i nacional de Catalunya i, -en alguns casos— també dels Països Catalans
A wikipedia en catalá, viquipèdia, fique en alguns casos també dels Països Catalans. Lo País Vasco tampoc es cap país, es una comunidat autónoma de España. Pronte tindrem los países extremeños, países andaluces, países cántabros, países aragoneses, etc.

Segons la teoría de un filólogo, un catalá va eixí de la figa de sa mare y va di: 
“Benvolguda familia, ja sòc aquí. Porto un pà devall del braç, porteu-me l’espetec“. 
Es una teoría lingüística, se pot demostrá sientíficamen, o refutá, la lingüística es una siensia, a vegades pareix astrología, horóscopo, avui tindrás un mal día, y chay, aserte de plé.

Esta teoría es pareguda a la del gran filólogo catalá y de germanística, Arturo Quintana Font, va afirmá que lo catalá ya se parlae a la península, fa 2200 añs. Este home té la creu de Sant Jordi, Carlos Puigdemont lay va ficá. Arturo es catalá y catalanista.

Arturo Quintana Font, va afirmá que lo catalá ya se parlae a la península, fa 2200 añs

Té que sé mol tentadó fótreli un calvot a la calva del doctó Arturo teninlo acachat així com a la foto. 
Puigdemont té mol aguante, Mas y Pujol van triá mol be.

Calvot y calva segons la lingüística, etimología, filología, están emparentades, com la sogra y la nora. Estes dos raderes paraules no tenen la mateixa arrel, pero tenen lo fill en comú. 
La lingüística es mol interessán, sobre tot per al sebollot Ignacio Sorolla, de Pena-Roja , que ademés es sociólogo, sociolingüista, doctor, cum laudeplus summum , mater tua mala burra est. Ignacio, Natxo Sorolla Amela, es catalanista, pero es aragonés, no es catalá. Sempre ham parlat en chapurriau, pero ell defén que es catalá. 

La llibertat de expressió permitix parlá y escriure en chapurriau , negá que sigue catalá, valensiá, y pensá que es una llengua diferenta, no sol un dialecte de la denominada la llengua pels catalanistes.

Si fas aixó, los catalanistes te traten de facha, feixista, blaver, nazi, catalanòfob, xenòfob, pancastellaniste, panespañol
Aixó u han dit mol antes del jaleo en la Falange al grupo. 

Al grupo no se va aseptá que la FE de las JONS defengue lo chapurriau, valensiá, mallorquí. La publicasió la va ficá y borrá la mateixa persona, militán de Falange Española y en llistes per Aragó.

Atres mos traten de incults, baturros, maños (en molta honra), com Ramón Sistac, al seu escrit a Temps de Franja , de la Ascuma, Alejandro Maño
Tot aixó u fa una gen que va de moderna, libertadós, liberals, cults. Sels veu enseguida, y ne ñan de amagats al grupo que passen informassió a atres que escriuen. Atres intenten comentá al blog, van probán totes les entrades que no están capades. Cap problema.

Entre gen a insultá, a dimos que ells no chapurrejen res, recurrixen a la RAE (real academia española), per a dimos que chapurrear es hablar mal un idioma. 

Me pregunto si esta gen entre tamé a un grupo de facebook que se diu “me gustan las tetas gordas” a dislos que son uns misóginos, que pobretes elles, quin mal de esquena han de tindre, que an ells los agraden planes, o que ficon fotos de gays embutín butifarra, al mondongo me referixco, en seba de Pena-Roja, sang, y carn de gorrino de Fondespala.

Lo origen del la paraula chapurriau es un atre, una paraula del occitá, una amalgama de idiomes, champouirau, champoiral, champourrau, español, italiá, portugués, provensal, parlat per extrangés (de La Portellada no), que frecuenten les nostres costes, y se li done este nom tamé a estes persones, chapurriaus.
Ara ya tenim una ortografía básica orientativa, sense normalisá. Fem aná la gramática que coneixem desde que vam adependre a parlá chapurriau, podem escriure literatura, textos, y conservá la forma de parlá de cada poble aon se parle chapurriau. 
La forma de escriure intente representá la forma de parlá de cada persona que escriu, poc a poc anem fixán esta escritura. Li diem yo escric igual que parlo, y mos entenem tots.
Si lligiu al agüelo sebeta lligireu lo chapurriau de Valjunquera, Teruel. Piau, diau, tiarra, chen, chuñ, etc.
Si escriu algú de Azanuy, se note, ña mol vocabulari que no coneixem, no sabem be com sone. Estem adeprenén uns dels atres, desde dal a Huesca a baix a Teruel.

Mos falten vídeos en chapurriau , al grupo yo parlo chapurriau de facebook sol ñan un parell meus, yo parlo chapurriau de Beseit. Podeu vore com me fótego una madalena pel cul, en directe, y en chapurriau roquerol.

Lo chapurriau s’apareix tan al catalá, valensiá, mallorquí, com lo catalá s’apareix al aragonés, castellá, gallego, portugués, fransés, italiá, rumano, provensal, lemosín, etc. Ademés ñan paraules del árabe (moltísimes, ejemplo síndria, de sindíyya) y atres idiomes. 
Ara está evolusionán mol, per a be y per a mal, se castellanise, amarill, lunes, cuchillo, y se perden paraules, sobre tot les de ofisis antics, llauradós, pero tamé se catalanise, bonic (bonico, majo), Tramuntana (sers), el en ves de LO, lo nostre artícul.

Sabem tots quina llengua va sé la mare de totes estes, romances, romániques, lo latín. Y lo latín no haguere existit sense lo griego. Fen aná la paraula griego en un dels sentits que pot tindre una paraula, catalanistes, que tos faiguen un griego.

Los catalanistes diuen que lo mallorquí, valensiá, chapurriau son catalá, varians de una mateixa llengua. 

En chapurriau, catalá se escriu en tilde á , igual que al castellá, idioma al que li tenen molta manía, rabia, perque represente una unidat, moltes nassions fan aná lo castellá o español.
Per als catalanistes represente atres coses negatives, sobre tot per als que no les van viure pero les recorden com si les hagueren viscut. Com diu José Mota, yo no estaba, pero me acuerdo. Ahora vas y lo tuiteas.

Esta gen igual parle del añ 1300, que se escribíe catalá al Matarraña y Franja, notaris, y atres sol parlen de cuan la dictadura.

Diuen que no se podíe parlá catalá cuan Franco, pos cuan Franco, aixó no passae.
Mon yayo, de 1900, sempre va parlá chapurriau, que no deuríe está prohibit, menos en los grisos, algún señorito o gen que sempre parlae en castellá. Va viure a Beseit 87 añs.

Ña gen als pobles chapurriaus que entenen lo chapurriau, y no lo parlen, alguns son naixcuts o criats al poble, pero parlen y escriuen castellá. Una cosa rara están a España ! 

Algú publicaríe un escrit en chapurriau a Cataluña , ejemple http://www.cossetania.com , LaVanguardia , Grupo Planeta
Hagueren publicat lo que escribíe Desideri Lombarte si u haguere escrit en chapurriau ? 

Yo crec que la resposta es NEIN , en este cas, foteutos la democrásia per lo forat de la Franja, la normalització es una dictadura, y está acabán en dialectes dins de Cataluña.
Publicado el

catalán, Colón, Teresa de Ávila, Cervantes

Un congreso reivindica el origen catalán de Colón , Teresa de Ávila y Cervantes,
Mi nombre es Cristóbal Colón, y soy catalán,
Catalán? Qué casualidad ! , igual que nosotros ! 
catalán, Colón, Teresa de Ávila, Cervantes
catalán, Colón, Teresa de Ávila, Cervantes

Publicado el

Jaume Fons García

Jaume Fons García (enlace a su twitter, en facebook lo tengo bloqueado)

roca de michdía,roca de migdía, beceite,beseit


Este hombre afincado en Beceite tiene todavía más tiempo que antes, ya es pensionista, sesenta años aún no los debe tener, y si los tiene, se conserva muy bien.

Le ha dado por insultarme en facebook.

Empezó con dos comentarios en mi página de facebook “beceite beseit“, que he borrado, y no he guardado. No pasa nada, él se seguirá desacreditando.

Me resulta extraño que me escriba en castellano, ya que con él siempre hemos hablado en otra lengua, él catalán, yo chapurriau, un dialecto con palabras aragonesas, valencianas y catalanas.
Uníos al grupo en facebook “yo parlo chapurriau“.

Quiso defender a Paco Escudero, un poeta catalanista que viene a Beceite, a casa de Feliciano Castillo, la cova del aire, junto a la tosquera.

Texto mío en mi web sobre el chapurriau , importante para entender su reacción.

Paco Escudero no es gen del Matarraña, encara que vingue a Beseit, o vingue a viure a Beseit, que compro casa a Beseit, que li dixon una casa a Beseit.


Se debió sentir identificado con Frances Xavier Escudero, es normal, tienen ideologías parecidas.

Hay muchas personas viviendo en Beceite que no son de Beceite, algunos catalanes, otros son Catalán de apellido y son de Beceite, otros son de pueblos de la comarca

Día 19.06.2017 escribe Jaume en su facebook, texto literal, modificado con enlaces:

Hoy es un día triste para mi y para la humanidad en general.
Moncho, Monchito ( cómo el muñeco de José Luis Moreno) me ha bloqueado y dice que no me quiere ver más.
Monchito, residente Alemán, se va a tener que poner unas orejeras de burro para no verme, puesto que yo resido en Beceite, hago vida en Beceite y pretendo seguir aquí, a no ser que su majestad Ramón Guimerá Lorente, me quite ese privilegio y me señale con una estrella, cómo hacían los nazis con los judíos.
Recordad que si vuestra sangre no es de pura raza Beceitana sois unos extraños en esta tierra, y vendrá Monchito con su dedo acusador y os negará el pan y la sal.

////

Igual se piensa que es el primero que me llama MonchitoMoncho Borrajo , y que me molesta. Monchito es un muñeco de ventrílocuo, yo no tengo nadie detrás que me diga qué decir, qué escribir en mis blogs.
Si yo vivo en Alemania, soy residente en Alemania, no residente Alemán. 
Las orejeras de burro, mejor, anteojeras :
anteojera.

2. f. pl. En las guarniciones de las caballerías de tiro, piezas de vaqueta que caen junto a los ojos del animal, para que no vean por los lados, sino de frente. Apl. a pers., u. t. en sent. fig.

Actitud mental o prejuicio que solo permite ver un aspecto limitado de la realidad.

No soy ninguna majestad, ni nazi, ni franquista, 

Monchito,Moreno, ventrílocuo,muñeco
Aquí os pongo información, porque algunos jóvenes ya no han visto a Monchito en la televisión.

José Luis Rodríguez Moreno (nacido en Madrid el 16 de abril de 1947), conocido como José Luis Moreno, es un empresario español, famoso por sus actuaciones como ventrílocuo, entre las que destacan sobre todo las realizadas con sus muñecos Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller.

Dejó de trabajar como ventrílocuo para dedicarse a producir programas de variedades que él mismo dirigía, como Noche de fiesta y series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Escenas de matrimonio y Aquí me las den todas.

José Luis Moreno, ojo morado, agresión, a la viruléJosé Luis Moreno, telecinco, careto
En esta foto parece que se haya tomado unos polvitos de esos que tanto le gustan al señor Jaume Fons, Espidifén creo que se llaman.

Aquí un retrato robot de Jaume Fons García, para que os hagáis una idea de su imagen. En su twitter está su foto.

Jaume Fons García, retrato robot,Badalona,badaloní
Jaume ha hecho cosas muy buenas en Beceite, por Beceite, las malas no las tengo que escribir aquí, además de formación, universitaria, tengo educación. 
La recibí en Beceite, en la calle San Roque 27, o Palacio 31, antes General Franco 31, casa Tomás, y en el colegio El Buen Pastor, de Beceite, Teruel, Aragón. 
Jaume recibió su educación en Badalona, Cataluña. 
Cuidó de Luán, hijo de Jordi, cuando éste tuvo un accidente de coche en la carretera Beceite Valderrobres, recogió las almendras con el coche en vez de con “batolla”. 
Jordi es catalán, quizás de Vilafranca del Penedés, zona de vinos, no lo sé seguro, residente en Beceite, no es de Beceite. 
Por supuesto, nadie necesita ni se le da ningún carnet, son invenciones de Jaume. 
Creo que sueña con fascistas, nazis, judíos, como quien tiene pesadillas después de ver una película de terror y/o haberse dado un atracón de judías, o de caracoles, que son un clásico en estas fechas.

Por su contenido humillante y maltratador tanto hacia personas como animales, con el unico fin de lucrarse, considero que esa pagina de youtoube debe ser cerrada. no todo vale con tal de conseguir seguidores.

Podéis seguirlo en twitter, tiene perlas como esta:

The latest Tweets from jaume fons garcia (@jfonsgarcia): “- Manolo, me has mentido, tú has estado con otra.- Pensé que no te importaba, Lucia.-¿Porqué?- Cómo votas al PP, debes estar acostumbrada.”

No pongo la foto donde está con algunos miembros del PP de Beceite, levantando la mano derecha, el sol no se si estaba de cara o de culo.

Enlace con privacidad, quizás no la podáis ver.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=154392881435486&set=t.100003115494390&type=3&size=2048%2C1536

Si la podéis ver, veréis que está saludando con la mano derecha, como haría mucha gente a la cámara, no está haciendo el saludo fascista, pero según cómo se escriba una cosa, se puede interpretar.

Las frases que ha escrito en apoyo a etarras no las pongo. 

Jaume ya era podemita antes de formarse el partido Podemos, creo que quisiera tener una coleta como la de Pablo Iglesias, pero se le suele ver afeitado, calvo no es.

atún, calvo, amazon.es,comprar atún
click para comprar atún Calvo , un peine, ortografía castellana, o cualquier otra cosa en Amazon.es

José Mota en su papel de Pablo Iglesias.


Publicado el

valencià vs català

valencià vs català

no mos fareu catalans

http://www.valenciafreedom.com/foro/34-actualidad/27523-catala-valencia-o-no.html

uiquipedia en valencià

viquipèdia en català

ALGUNES DE LES MOLTES DIFERENCIES ENTRE VALENCIÀ I CATALÀ

A.- Subsistema lèxic. 


No és precís que siguen moltes les diferencies lèxiques. No és la cantitat, sino la calitat de significació que tenen en el procés de formació de la llengua i en la freqüència d’us. Tenen gran valor com a traços pertinents de diferenciació les paraules que no tenen significat propi, com les preposicions, conjuncions, adverbis, determinatius, possesius, personals, numerals, etc. Els noms, calificatius i verps no són tan valorables perque es presten a abundar en sinònims. Ademés s’ha de tindre ben present que els arcaismes no son paraules valencianes: ho foren en son temps, pero ara son fosils. Poden documentar-se, pero s’han d’archivar. Quant ara s’usen eixos termes fosils valencians, notem que no ho fan perque estiguen en els clàssics valencians, sino perque son català vulgar actual. No servixen per a diferenciar o no els sistemes llingüístics. 

Com a eixemples indicatius podem citar l’artícul masculí i neutre lo (cat. el), determinatiu este (c. aquest) , possesiu seua (c. seva), personal vosatres-vosatros (c. vosaltres), numeral deneu (c. dinou), preposició en (c. a), conjunció puix (c. doncs), adverbi aci (c. aquí), casi o quasi (c. gairebé)… 

Les diferencies lexiques que es troben entre el castellà i qualsevol dels seus dialectes, o d’atra llengua, son menors sense dubte que les que hi ha entre la llengua valenciana i el català. 

B.- Subsistema fonologic .

El fonema és l’unitat mínima determinant de significacions diversificades, l’unitat distintiva mínima que nos permet diferenciar dos significats. Quant substituïm en una paraula un fonema per un atre obtindrem un significat diferent: Canviant el fonema /n/ de la paraula “nas” pel fonema /p/ convertint-se en “pas”, ha variat la significació. 

El sistema fonològic és característic d’una llengua, i en ell son importantíssimes les “oposicions fonològiques” perque definixen la seua individualitat en major pes que les lèxiques o morfosintactiques. 

El sistema fonològic valencià es diferent del català. El mateix Badia Margarit no vol definir be el català per les raons que després eixiran i afirma, tractant dels canvis de significació, que: 
“Néamoins, les choses en sont pas toujours aussi claires qu’on pourrait le croire”. (“Sons i fonemes de la llengua catalana”, Barcelona, 1988, p.19) 

És evidentíssim per a tots, encara que no siguen versats en la matèria, que el sistema vocàlic valencià, de 7 vocals perfectament definides, totes elles en valor de fonema, es contraponen al caotic sistema vocalic català, de set vocals toniques i tres atones. En català, segons M. Palau Martí, les tres atones (la i, la u, i la vocal neutra que no existix en valencià) són els tres fonemes vocàlics del català. 

Badia Margarit no accepta l’afirmació científica de Palau Martí perque acceptar-ho deixaria fora del “domaine linguistique catalan… grandes régions de la langue” (pensem en Valencia) i estaria en contra de “l’unité de la langue catalane” (p. 43). O siga que el dogma de l’unitat de la llengua catalana, en la que inclouen el valencià, es primordial sobre el criteri científic de distinció de fonemes entre el català i el valencià. 

En el sistema vocàlic, pero sobre tot en el sistema consonàntic, hem de tindre present que les diferencies poden desdibuixar-se si l’estudi comparatiu es fa sobre el paper escrit, perque les diferencies reals no apareixen moltes voltes quant s’usen ortografies etimologistes o arcaiques, com les dels catalans i els catalanisadors valencians, pero que són evidents per a qui estudia el parlar viu del poble. 

Dites diferencies afecten al modo d’articulació, a l’introducció de nous sons en paraules de la mateixa etimologia, a la germinació, a grups consonàntics arcaics, a la pèrdua o conservació de diferents sons. Vore “Fonètica de la Llengua Valenciana” de GUINOT I GALAN, p. 293-303. 

C.- Subsistema ortogràfic . 

L’interés que tenen els catalanisadors del poble valencià en que l’ortografia que usen els que escriuen en valencià siga idèntica a la de l’Institut d’Estudis Catalans no es una qüestió trivial. Molt al contrari, es un assunt fonamental per a les seues intencions. 

Perque tot sistema ortogràfic es un compromís entre la tradició gràfica i la realitat fonològica; i un canvi ortogràfic te una importància enorme quan afecta a l’articulació de les paraules entranyant un canvi fonològic. 

Qualsevol canvi fonològic afecta a la mateixa identitat i individualitat de la llengua. I si s’obliga a tal canvi ortogràfic, es ferix el sistema fonològic, pero se’l ferix greument, perque en açò no hi ha ferides lleus. 

Per això, qui vol absorbir una llengua, primer ha de matar-la llevant-li la seua identitat i individualitat. I es conseguix pel camí de l’ortografia. ¡Pareix tan inocent i de tan poca importància …! Pero el veri que du dins tal realisació es decisiu . 

Alguns eixemples de forçaments de canvi ortogràfic que implica canvi de fonema: Elig (v.) canviat a Elx (c.) L’últim fonema /prepalatal africat sort/ es convertix en /prepalatal fricatiu sort/. Yo (v.) canviat a Jo (c.) El primer fonema /mig-palatal fricatiu sonor/ es convertix en /prepalatal africat sonor/. normalisar (v.) a normalitzat (c.) Canvi de /alveolar fricatiu sonor/ a /alveolar africat sonor/. Valencia (v.) canviat a València (c.) Canvi de /e tancada/ a /e oberta/, diferents fonemes que distinguixen, p.e. Valencia (ciutat) de valència (valor de combinació d’un element químic). chufa (v.) canviat a xufa (c.) orchata (v.) canviat a orxata (c.) Canvi de /prepalatal africat sort/ a /prepalatal fricatiu sort/.Les persones que ignoren els mecanismes llingüístics i les relacions entre els fonemes i les lletres representatives poden creure que eixos canvis ortogràfics son producte d’una elaboració “científica”, com diuen els interessats en difondre la falsetat baix el nom de la ciència. Els valencians no previnguts poden caure en la confusió d’acceptar una forma arcaica o exòtica que li presenten baix una aureola “científica”, sense saber explicar per que. 
La realitat es que no es científic; que estan proposts i exigits, el canvi i l’adopció de les normes de l’Institut d’Estudis Catalans, per a llevar-li a la llengua valenciana la seua individualitat. 


D.- Subsistema morfosintàctic. 

Les diferencies morfosintàctiques son les que hui, en sentit estricte, constituïxen les diferencies “gramaticals”. Aplicant criteris de llingüística sincrònica, els traços pertinents de diferenciació son notables i evidents, de modo que no pot dir-se sense enganyar que valencià i català tenen la mateixa gramàtica. 

Remetem a la bibliografia, perque son moltes les diferencies morfosintàctiques. Posarem tan sols uns quants eixemples. 

En la flexió verbal. 


Són formidables traços pertinents les formes respectives de la flexió verbal, en la seua morfologia i en la sintaxis. En català hi ha un entrecreuament entre els verps “ser” i “estar” que no existix en valencià: 

Els catalans usen “ser” per a expressar ubicació després de canvi: “ja hi som aquí” (v. ya estem ací); i “estar” per a una acció passiva “ha estat una relliscada” (v. ha segut un esvaro). 

Un atre creuament entre els verps “ser” i “haver” que tampoc es valencià: Català “no hi es” (v. no hi ha). Valencià verp + a + complement directe (v. he vist a mon pare), no aixina en català: “he vist mon pare”. 

Valencià: verps que indiquen companyia, relació d’instrument o mig del qual u se val, duen la preposició “en” (o “ab” arcaica), mentres el català porta “amb”. 

Català: verps + de (decidir de, desijar de, oferir de, pregar de…) com “m’agradaria de veure el fill”, no aixina en valencià (v. m’agradaria vore al fill). 

Català: reflexiu “hom”, introduint una oració impersonal, no existix en valencià: “hom ha de fer-se correr la veu” (v. s’ha de fer correr la veu). 

Català: Tot i + participi de present o gerundi, no existix en valencià: “Tot content” (v. content) 


Conjugació verbal. 

Es tan diferent la conjugació valenciana de la catalana que hauríem de recórrer les conjugacions regulars i irregulars des del principi a la fi, i sería inacabable. Vejam alguns eixemples, sense explicació: 


c. tenir, venir, veure v. tindre, vindre, vore 
c. prengui, prenguem v. prenga, prengam 
c. donés, sofrix v. donara, sofrira 
c. neixer, treure v. naixer, traure 
c. seure, ensopegar v. assentarse, entropeçar 
c. temo, perdo(1ª pers.) v. tem, perc 
c. visc, cresc v. vixc, creixc 
c. creiem, caieu v. creem, caeu 
c. perdi, creixis v. perga, creixques 
c. veuré, veuries v. voré, vories 
c. plangui, planguí v. planyga, plangyuí 
c. vinguem, vingueu v. vingam, vingau 
c. serveix, converteix v. servix, convertix 
c. obre, omple v. obri, ompli 
c. sofert, omplert v. sofrit, omplit 
c. amansir, espessir v. amansar, espesar 
c. sapiga, sapigues v. sapia, sapies 
c. culli, cullis v. cullga, cullgues 
c. tusso, tussi v. tusc, tusca 
c. cuso, cusi, cusis v. cusc, cusca, cusques 


Preposicions. 

El català usa preposicions pospostes en una construcció que no tenim en valencià ni en cap atre idioma: “arros cunill sense” (v. arròs sense conill). Uns quants eixemples, sense explicació, donaran idea de la diferenciació: 


c. s’entesta que li donen v. s’encabota en que li donen 
c. es queixaven que v. es queixaven de que 
c. anarem en aquell lloc v. anàrem a aquell lloc 
c. estic a Valencia v. estic en Valéncia 
c. prometre de veure v. prometre vore 
c. Jaume veu Pere v. Jaume veu a Pere 
c. pensar a dir-ho v. pensar en dir-ho 
c. no m’era permes d’anar v. no m’estava permés anar 
c. pis per llogar (causal) v. pis per llogar 
c. pis per llogar (final) v. pis per a llogar 
c. a la tarda v. per la vesprada 
c. al dessota de v. baix de 
c. al davant de v. davant de 
c. al defora de v. fora de 
c. malgrat v. a pesar de 

Substantius. 

Diferencies de gènero, encara que en totes les llengües romàniques es conserva el que tenim en llatí, com molts dels abstractes que acaben en -OR, i uns atres: c. (el) fel v. (la) fel 
c. (el) aventatge v. (la) ventaja 
c. (el) escafandre v. (la) escafandra 
c. (la) aladre v. (el) aladre 


També diferencies en el mateix gènero 

c. jueva v. jueua 
c. princessa v. princesa 
c. alcaldessa v. alcaldesa 
c. comtessa v. comtesa 
c. el periodista (masc.) v. el periodiste (masc.) 
c. el maquinista (masc.) v. el maquiniste (masc.) 


Diferencies en número, els que passen al plural de diferent forma en català i en valencià: 


c. [papés] v. papers 
c. [carrés] v. carrers 
c. homes v. hòmens 
c. joves v. jóvens 
c. presupostos v. presuposts 
c. boscos v. boscs 
c. generes v. gèneros 
c. quadres v. quadros 
c. litres v. litros 
c. goigs v. gojos/goigs 
c. desigs v. desijos/desigs 
c. assumpte v. assunt 
c. culte v. cult 

Adjectius. 

En quant al plural, lo mateix que els substantius. Possesius (adjectius i pronoms): 


c. meva v. meua 
c. teva v. teua 
c. el meu (neutre) v. lo meu (neutre) 
c. el nostre (neutre) v. lo nostre (neutre) 
mes, tes, ses 

Demostratius: 

c. aquest v. est/este 
c. aqueix v. eix/eixe 

numerals cardinals: 

c. vuit v. huit 
c. dinou v. dèneu 
c. seixanta v. xixanta 
c. dues-centes v. doscentes 
c. milio v. milló 

Numerals ordinals: 

c. cinqué v. quint 
c. sisé v. sext 
c. vinté v. vigèsim 


Partitius i colectius: 

c. meitat v. mitat 
c. miler v. miler/miller/millar (Fullana) 

Quantitatius: 

c. força v. molt 
c. quant pa v. quant de pa 
c. fa molt fret v. fa molt de fret 
c. quanta de neu v. quanta neu 

Indefinits: 

c. altre v. atres 
c. abdues v. les dos 
c. nombrós v. numerós Articul definit. 


En català està proscrit l’artícul masculí en les formes LO i LOS, que el valencià manté vius al costat de EL i ELS: lo bo del cas; lo meu; lo pronte que has vingut; va fer lo que li van manar. 
En valencià sol ser incorrecte posar l’artícul davant de noms propis: No direm “la Maria o el Jordi”, com en catala. 


Pronom personal. 

En valencià el pronom reflexiu HOM i la segona persona del plural US no existixen, aixina com JO en lloc de YO, usant-se molt poc el pronom adverbial HI: 

c. hom diu per tot arreu v. se diu per onsevol 
c. jo us mane v. yo vos mane / yo tos mano en chapurriau
c. Que no hi es? v. ¿ que no està

En valencià es pot dir A ELL o AD ELL, i D’ELL, referint-se a persones o coses; en català s’ha de fer un rodeig quan es referix a coses: 


c. en turnem a parlar v. tornem a parlar 


Frases i tractaments: 


c. davant meu v. davant de mi 
c. darrere teu v. darrere de tu / detrás de tu en chapurriau
c. aquest és pintat per mi v. este està pintat per mi 
c. vos v. vosté


Adverbis: 
Hi ha un grapat d’adverbis de lloc, de temps, de modo, d’afirmació, negació i dubte. Uns eixemples significatius: 


c. lluny v. llunt / llun
c. sota, dessota v. baix, baix de / baix, davall, devall (de)
c. endavant v. davant, cap davant / cap aván, aván, avan y crits
c. al damunt v. damunt / damún, a damún de
c. aleshores v. llavors / entonses, allabonses, allacuanta
c. avui v. hui / avui
c. aviat v. pronte / pronte
c. a entrada de fosc v. a boqueta nit / cuan se fa de nit
c. demà passat v. despusdemà / despuesdemá
c. abans d’ahir v. despusahir / antesahí
c. dos quarts de nou v. les huit i mija / les vuit y mija
c. de cop sopte v. de repent / de repén ( de qué s’ha mort? De repén )
c. s’un plegat v. d’una volta / de una vegada, de una volta, de una tongada
c. no facis pas el meu v. no faces lo meu / no faigues lo meu
c. mai no vindras v. no vindràs mai / no vindrás may

Bueno me ha sabido a poco, así es que aquí os pongo algo que podemos contestar cuando nos dicen eso de…..”Todas las Universidades del mundo dicen que son la misma lengua”:

En Abril de 1980, se celebró en Palma de Mallorca, el XVI Congreso Internacional de Lengua y Filología Románica, patrocinado por la “Société de Linguistique Romane” y organizado por la “Cátedra Ramon Llull” de la Universitat de Barcelona y el “Estudi General Lul.lià” de Palma. El cual se desarrolló durante los días 7 al 12 y al que acudieron 723 congresistas de 31 países.

En el transcurso de una Sesión Plenaria, el Comité Organizador, de mano de su Secretaria presentó a la firma de los 723 congresistas el siguiente documento: “Los romanistas abajo firmantes, participantes del XVI Congreso Internacional de Lengua y Filología Románica, manifiestan su satisfacción por los progresos recientemente obtenidos por la lengua catalana mediante su normalización con la creación de nuevos centros de investigación, la incorporación de la lengua en sus diversos grados de enseñanza, la multiplicación de publicaciones y otras manifestaciones culturales, si bien no ha alcanzado aún en los medios de comunicación social la intensidad deseable. Lamentamos, sin embargo, las tentativas de secesión idiomática efectuadas en el País Valenciano por ciertos grupos de presión por razones desprovistas de todo fundamento científico. El catalán, como quiera que es un idioma, tiene su propia estructura; bien definida, y los romanistas de este XVI Congreso consideran inaceptables las tentativas de fragmentación lingüística.”

De los 723 congresistas solo 36 estamparon su firma aceptando el contenido del documento; con el agravante de que de los componentes del Comité Científico (22) solo lo firmaron 7. O sea, para los catalanistas “todo el mundo científico” y “toda la romanística internacional” y todas las Universidades del mundo, se reduce tan solo a 36 cientificos de 723. 

Ni decir cabe que, realmente, el criterio científico de la “romanística internacional” se corresponde con el de la mayoría de científicos (687) que no comulgaron con las infundadas teorías catalanistas. Valenciano y Balear son dos lenguas secularmente diferentes e independientes del Catalán y en consecuencia no puede existir “fragmentación lingüística” del Catalán puesto que no forman parte de esta lengua.]

Y para cuando os dicen que son la misma lengua porque son iguales, les podeis poner esto:

1) Valenciano: Este, esta, estos, estes.
Catalán: Aquest, aquesta, aquests, aquestes. 

2) Valenciano: En, antiguamente ab, ambas equivalen en castellano a la preposición “con”.
Catalán: Amb, jamás utilizada en el idioma valenciano 

3) Valenciano: Este – Eixe – Aquell. (La misma raiz para la variante femenina y los plurales)
Catalán: Aquest – Aqueix – Aquell. (La misma raiz para la variante femenina y los plurales) 

4) Valenciano: Açi – Ahí – Allí.
Catalán: Aquí – (no tiene) – Allí. 

5) Valenciano: Meua, teua, seua.
Catalán: Meva, teva, seva. 

6) Valenciano: Mosatros, vosatros, mos, vos.
Catalán: Nosaltres, vosaltres, ens, us. 

7) Valenciano: Atre, atra, atres.
Catalán: Altre, altra, altres. 

 Valenciano: Huit, deneu, xixantahuit, doscentes, millo, quint, sext, vigesim.
Catalán: Vuit, dinou, seixanta-vuit, dues-centes, milio, cinqué, sisé, vinté. 

9) Valenciano: Pos mentres que prenga molt de pa en chocolate (uso de “-a”, uso de “en”).
Catalán: Doncs mentre que prengui gaire pa amb xocolata (uso “-i”, uso de “amb”). 

10) Valenciano: Hui, els bous estan en Muchamel (uso del verbo “estar”, uso de “en”). 
Catalán: Avui, els toros son a Mutxamel (uso del verbo “ser”, uso de “a”). 

11) Valenciano: Ha segut un chic (uso del verbo “ser” para formas pasivas).
Catalán: Ha estat un noi (uso del verbo “estar” para formas pasivas). 

12) Valenciano: Davant de mi esta el sapo (“de + mi/tu/ell/mosatros/vosatros/ells).
Catalán: Davant meu es el gripau (“meu/teu/seu/nostre/vostre/llur). 

13) Valenciano: Te que ser vert, no roig.
Catalán: Te que esser vert, no pas vermell (uso del “pas” en negaciones). 

14) Valenciano: Ademes, lo pijor es que yo pense aixina (uso de “lo”, uso de “-e”).
Catalán: A mes a mes, el pitjor es que jo penso aixi (uso de “el”, uso de “-o”). 

15) Valenciano: Dos homens menuts y dos chiques boniques (uso de “menut/chiquico”).
Catalán: Dos homes petits i dues noias macas (uso de “petit” diminutivo, “dues” femenino). 

16) Valenciano: Se diu molt pronte aixo (uso de “se” impersonal).
Catalán: Hom diu força aviat aixo (uso de “hom” impersonal). 

17) Valenciano: Articul, vehicul, vincul (uso de “-cul”. Salvo “muscle”, “mascle”).
Catalán: Article, vehicle, vincle (uso de “-cle”). 

1 Valenciano: Formalisar, realisat, analisà (uso de “-isar”, “-isat”, “-isà”).
Catalán: Formalitzar, realitzat, analitzada (uso de “-itzar”, “-itzat”, “-itzada”). 

19) Valenciano: Chufa, chutar, che (uso de “ch-“).
Catalán: Xufa, xutar, xe (uso de “x-“). 

20) Valenciano: Mege, plaja, coche (uso de “g”, “j”, “ch”).
Catalán: Metge, platja, cotxe (uso de “tg”, “tj”, “tx”). 

21) Valenciano: Novela, ilicità, colege (uso de “l”).
Catalán: Novel.la, il.licità, col.legi (uso de “l.l”). 

22) Valenciano: Pronte, conte, assunt (uso de “n”).
Catalán: Prompte, compte, assumpte (uso de “mp”). 

23) Valenciano: Pobrea, rarea, durea (uso de “ea”).
Catalán: Pobresa, raresa, duresa (uso de “esa”). 

24) Valenciano: Regateig, braceig (uso de “-eig”).
Catalán: Regatejo, bracejo (uso de “-jo”). 

25) Valenciano: Les chiques. Les idees. Les dos voltes (uso de “les”, “-es”).
Catalán: Las noias. Las ideas. Las duas vegadas (uso de “las”, “-as”). 

26) Valenciano: Noroest, surest, surafrica.
Catalán: Nord-oest, sud-est, sud-africa. 

27) Valenciano: Carlos y Ampar estan ahí menjant polp. 
Catalán: El Carles i la Empar son allí menjant pop (uso de artículo ante nombre propio). 

2 Valenciano: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, naixer, traure…
Catalán: Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, seure, neixer, treure… 

29) Valenciano: Insistixc, seguixc, sapien, creguen, haja, feres, donares, referix…
Catalán: Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix… 

30) Valenciano: Elig (uso de “-ig” sonido “ch” castellana).
Catalán: Elx (uso de “-x” sonido “ch” francesa).

Me gustaría hacer algunas puntualizaciones con el fin de mejorar este buen trabajo …

Cita Iniciado por JOSE2 Ver mensaje
Y para cuando os dicen que son la misma lengua porque son iguales, les podeis poner esto:

1) Valenciano: Este, esta, estos, estes.
Catalán: Aquest, aquesta, aquests, aquestes.

2) Valenciano: En, antiguamente ab, ambas equivalen en castellano a la preposición “con”.
Catalán: Amb, jamás utilizada en el idioma valenciano

3) Valenciano: Este – Eixe – Aquell. (La misma raiz para la variante femenina y los plurales)
Catalán: Aquest – Aqueix – Aquell. (La misma raiz para la variante femenina y los plurales) – La forma “Aqueix”, normalmente, ni se usa: en este caso, también se dice “Aquell”.

4) Valenciano: Açi – Ahí – Allí.
Catalán: Aquí – (no tiene) – Allí.

5) Valenciano: Meua, teua, seua.
Catalán: Meva, teva, seva.

6) Valenciano: Mosatros, vosatros, mos, vos.
Catalán: Nosaltres, vosaltres, ens, us.

7) Valenciano: Atre, atra, atres.
Catalán: Altre, altra, altres.

 Valenciano: Huit, deneu, xixantahuit, doscentes, millo, quint, sext, vigesim.
Catalán: Vuit, dinou, seixanta-vuit, dues-centes, milio, cinqué, sisé, vinté.

9) Valenciano: Pos mentres que prenga molt de pa en chocolate (uso de “-a”, uso de “en”).
Catalán: Doncs mentre que prengui gaire pa amb xocolata (uso “-i”, uso de “amb”).

10) Valenciano: Hui, els bous estan en Muchamel (uso del verbo “estar”, uso de “en”).
Catalán: Avui, els bous son a Mutxamel (uso del verbo “ser”, uso de “a”). – En mi pueblo, siempre decimos “Bous”: “Toro” es castellano.

11) Valenciano: Ha segut un chic (uso del verbo “ser” para formas pasivas).
Catalán: Ha estat un noi (uso del verbo “estar” para formas pasivas).

12) Valenciano: Davant de mi esta el sapo (“de + mi/tu/ell/mosatros/vosatros/ells).
Catalán: Davant meu es el gripau (“meu/teu/seu/nostre/vostre/llur).

13) Valenciano: Te que ser vert, no roig.
Catalán: Te que esser verd, no pas vermell (uso del “pas” en negaciones). – “Esser” coexiste con “Ser” e incluso se usa más ésta última; supongo que el último “vert” era un lapsus.

14) Valenciano: Ademes, lo pijor es que yo pense aixina (uso de “lo”, uso de “-e”).
Catalán: A mes a mes, el pitjor es que jo penso aixi (uso de “el”, uso de “-o”).

15) Valenciano: Dos homens menuts y dos chiques boniques (uso de “menut/chiquico”).
Catalán: Dos homes petits i dues noies maques (uso de “petit” diminutivo, “dues” femenino). – Aunque nunca he sido amiga de las normas fabrianas, no queda más remedio que aceptarlas a la hora de hacer las comparaciones; la fonética será otra cuestión a tratar más adelante.

16) Valenciano: Se diu molt pronte aixo (uso de “se” impersonal).
Catalán: Hom diu força aviat aixo (uso de “hom” impersonal).

17) Valenciano: Articul, vehicul, vincul (uso de “-cul”. Salvo “muscle”, “mascle”).
Catalán: Article, vehicle, vincle (uso de “-cle”).

1 Valenciano: Formalisar, realisat, analisà (uso de “-isar”, “-isat”, “-isà”).
Catalán: Formalitzar, realitzat, analitzada (uso de “-itzar”, “-itzat”, “-itzada”).

19) Valenciano: Chufa, chutar, che (uso de “ch-“).
Catalán: Xufla, xutar, oi (uso de “x-“). – En catalán es “xufla”, no “xufa”; respecto a “che”, aunque tenemos un equivalente genuíno como “oi”, para este caso consistente en demostrar que en valenciano distinguen entre sonidos africados sonoros y sordos, es irrelevante.

20) Valenciano: Mege, plaja, coche (uso de “g”, “j”, “ch”).
Catalán: Metge, platja, cotxe (uso de “tg”, “tj”, “tx”).

21) Valenciano: Novela, ilicità, colege (uso de “l”).
Catalán: Novel.la, il.licità, col.legi (uso de “l.l”).

22) Valenciano: Pronte, conte, assunt (uso de “n”).
Catalán: Prompte, compte, assumpte (uso de “mp”). – Aunque aquí la intención sea otra, aquí, la forma “prompte” no existe a no ser de forma local en pueblos fronterizos con Valencia o Aragón; nosotros siempre decimos “Aviát”.

23) Valenciano: Pobrea, rarea, durea (uso de “ea”).
Catalán: Pobresa, raresa, duresa (uso de “esa”).

24) Valenciano: Regateig, braceig (uso de “-eig”).
Catalán: Regatejo, bracejo (uso de “-jo”).

Alguna vez lo he comentado y Rudy también: Aquí se ha mezclado el tocino con la velocidad; parece ser que en el caso valenciano, estamos ante sustantivos, mientras que en el caso catalán, en vez de sustantivos, se han puesto la forma de la primera persona singular del Presente de Indicativo de los verbos de los cuales parten las acciones verbales de los ejemplos valencianos; por tanto:

Si la intención es la del ejemplo valenciano, es decir, comparar sustantivos, entonces el punto 24 es irrelevante ya que en ambas lenguas es “Regateig”, “Braceig”, …

Pero si por contra, la intención es comparar las primeras personas del Presente de Indicativo de los verbos de la primera conjugación, entonces se pueden aprovechar, pero quedarán de la siguiente manera:

Valenciano: Regatege, bracege / bracille, …
Catalán: Regatejo, bracejo, …

25) Valenciano: Les chiques. Les idees. Les dos voltes (uso de “les”, “-es”).
Catalán: Les noies. Les idees. Les dues vegades (uso de “las”, “-as”). – Aquí digo lo mismo que en el punto 15.

26) Valenciano: Noroest, surest, surafrica.
Catalán: Nord-oest, sud-est, sud-africa.

27) Valenciano: Carlos y Ampar estan ahí menjant polp.
Catalán: El Carles i la Empar son allí menjant pop (uso de artículo ante nombre propio).

2 Valenciano: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, naixer, traure…
Catalán: Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, asseure / seure, neixer, treure…

29) Valenciano: Insistixc, seguixc, sapien, creguen, haja, feres, donares, referix…
Catalán: Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix…

30) Valenciano: Elig (uso de “-ig” sonido “ch” castellana).
Catalán: Elx (uso de “-x” sonido “ch” francesa).

Asímismo, hay otras diferencias a añadir que incorporaré en cuanto las recuerde en este mismo punto. Aquí va una más:

31) Valenciano: Bandit, agranador, cantor, cascarrabies, charrador, …
Catalán: Trabucaire, escombrariare, cantaire, rondinaire, xerraire, … (sufijos en -aire, inexistentes en valenciano como se puede ver).

32) Valenciano: Albornús, alcamfor, alcatrós, alcassaba, algassara, almagasén, almagassenar, almidó, alquitrà, atalaya, …
Catalán: Barnús, camfora, mascarell, ciutadella, gatzara, magatzem, emmagatzemar, midò, quitrà, talaia, …

(El árabe dejó mayor huella en el valenciano evidentemente).

33) Muchas palabras que en castellano acaban en “-neo”, en valenciano lo hacen en “-neu” mientras que en catalán acaban en “-ni”.

Valenciano: Calcàneu, coetaneu, contemporaneu, craneu, erròneu, espontaneu, homogéneu, idoneu, mediterràneu, …
Catalán: Calcani, coetani, contemporani, crani, erroni, espontani, homogeni, idoni, mediterrani, …

34) Lo dicho en el 33, también ocurre con otras palabras acabadas en “-eo”:

Valenciano: Calcàreu, cesàreu, cetàceu, ciclòpeu, cinéreu, nucleu, petròleu, …
Catalán: Calcari, cesari, cetaci, ciclopi, cineri, nucli, petroli, …

35) Terminaciones en -us que no existen en valenciano, salvo excepciones técnicas.

Valenciano: Ano, cirro, feto, foco, globo, poro, rito, tipo, …
Catalán: Anus, cirrus, fetus, focus, globus, porus, ritus, tipus, …

36) Otras terminaciones en “-o” que, por diversas razones, existen en valenciano aparte del caso concreto del punto anterior.

Valenciano: Abadejo, acomodo, aforro / alforro, alardo, anodo, barco, baso, berberecho, bordo, borrego, boto, bovo, cacho, càgalo, caixco, caldo, caparrucho, caramelo, carbono, carinyo, carranco, cascavellico, càtodo, cefalòpodo, centeno, cervo, chaparro, chato, cigarro, clero, cobro, colomello, cómodo, contrabando, corbo, covarcho, cuenco, cuiro, curro, enterro, entreforro, erro, esperanto, esquerro, fallo, fardacho, fardo, filaracho, flasco, flato, floronco, fondo, gamberro, ganado, ganso, garramancho, gayo, gènero, guilopo, lavabo, litro, llauro, luto, macho, mamparo, manco, mètodo, metro, misto, modorro, moixo, mònstruo, moreno, mosseguello, mumo, nano, nudo, número, nyispro, pago, palmito, panfigo, pepino, período, pilotero, pipo, pito, potro, quadro, regomello, retrato, ritmo, roïdo, rombo, rumbo, sapo, sarro, senyorongo, sério, sexo, somordo, sorgo, sorro, soto, taco, talpo, teatro, tento, tío, topo, tormo, torondo, triumfo, vero, viudo, yayo.

Catalán: Bacallà, acomodació, estalvi, ostentació, anode, vaixell, arna, escopinya, bord, xai, bot o odre, ximple, cot, paràsit (au), casc, brou, caperutxa, caramel, carboni, afecte, carrau, pruna petita, càtode, cefalòpode, sègal o sègol, cérvol, rabasut, camús, cigarret o cigar, clergat, cobrament, ullal, comode, contraban, cove, catabauma, bol, cuir, manc o manxol, enterrament, entretela, errada o error, esperant, esquerre, fallada, llangardaix, fardell, filagarsa, flascó, floronc / forùncol, fons – profund, disbauxat, bestiar, oca, esborrall, flat, gaig, genere, entremaliat, rentamans, litre, terrelló, dol, mul, andròmina, menys, metode, metre, ensopit, pioc, monstre, bru o morè, ratapinyada, llumí, papu, nan, nus, nombre, nespra, pagament, pàmfil, ventall, cogombre, període, arpella, xumet, ufanós, poltre, quadre, curtesa, retrat, ritme, soroll, rombe, rumb, gripau, carrall, ricàs, seriós, sexe, somort, melca, guineu, soterrani, tac, talp, teatre, tacte, oncle, serrell, torm, nyanyo, triomf, veritable, vidu, avi.

Ya sé que esta lista ha sido un poco larga, pero como colofón, como no faltará algún listillo que nos sabemos, adelantaré que también hay palabras catalanas que no pierden la “o” final al margen de si en valenciano la pierden o no, o emplean otra palabra totalmente distinta:

Valenciano: Badoc, bonico o lindo, camerí, casino, chavo, chino-chano o chano-chano, choriç, churro, clochina, coralet o nyora, fadrinot, gancho, gaspacho, loro, mamarracho, monge, mono, orujol o brinsa, panoli o betzo, pens, perdonavides, porche o porchada, rádio, rancho, recreació, reencontre o retrobament, rellomello, rollo, safarrancho, troncho, tubo, visc o garcho.

Catalán: Totxo, maco, camerino, cassino, xavo, xino-xano, xoriço, xurro, musclo, bitxo, conco, ganxo, gaspatxo, lloro, mamarratxo, mico, monjo, oruxo, tonto, pinso, pinxo, porxo, ràdio, ranxo, esbarjo, retrobo, llomillo, rotllo, xafarranxo, tronxo, tub, guenyo o guerxo.

Mientras que otras son coincidentes en ambas lenguas: Amo, cagaferro, carro, cícero, estraperlo, euro, ferro, foto, gerro, gitano, golfo (de una porta), llobarro, moniato, monyo, moro, morro, mosso, moto, pallasso, periquito, piano, porro, sonso, suro, trío, verro, zero.

Otro más:

37) Terminaciones tecnicas de origen griego acabadas en castellano en -is, en valenciano se conserva y en catalán, en cambio, pierden la “s”.

Valenciano: Anàlisis, archidiòcesis, catequesis, cianosis, cirrosis, crisis, litiasis, paràlisis, praxis, simbiosis, sintaxis, tesis, …
Catalán: Anàlisi, arxidiòcesi, catequesi, cianosi, cirrosi, crisi, litiasi, paràlisi, praxi, simbiosi, sintaxi, tesi, …

CASTELLANO……..…VALENCIANO……….…..CATALAN

ABONO………………….FEM……………….. ……….ADOB
ABUELO………………..YAYO……………….. …….AVI
BARATIJA…………….QUINCALLLA………..GALIN DAINA
BESO……………………..BES…………….. …………..PETO
CERILLA………………MISTO……………….. …..LLUMI
COMADRONA……..COMARE………………..LLEVADORA
COMEDERO………….GAMELLA…………….OBI
CURIOSIDAD………..DOTORERIA…………TAFANERI A
DESAZON……………..DESFICI………………. ..NEGUIT
EMBOSCADA……….CELADA………………..PARAN Y
FAENA……………..QUEFER…………….FEINA
GENTUZA…………….GENTOLA…………….PURR IA
HABICHUELA……..FESOL………………….MONGETA
INFORTUNIO………MALASTRE…………DISSORT
JUICIO………………….JUÏ………………. ………JUDICI
LATIDO……………….GLATIT………………. .BATEC

CASTELLANO……..…VALENCIANO……….…..CATALAN
MALO……………………ROÏN……………… ………….DOLENT
NIÑO……………………..CHIQUET…………. ………NOI
OTOÑO…………………AUTOMME…………….. ..TARDOR
PARO……………….FOLGA………………..ATUR
RECREO………………RECREU……………….. ….ESPLAI
SABAÑÓN…………….PRUNYO………………… ..PENELLÓ
TUERTO………………TORT…………………. …….BORNI
UMBRIA………………OMBRAGE………………. BAC
VOLTERETA……..VOLANTÍ…………………TOMBARE LLA
YESERO……………..ALGEPSER………………G UIXAIRE
ZOPENCO…………..SOQUELLOT…………..GAMARÚ S

No, no creo que el titulo sea inapropiado, es una forma de llamar la atención para que se entre en el post y una vez dentro el contenido es incuestionable y puede animar ala gente a colaborar o al menos a leerlo y siguiendo con más cosas:

Esto se puede utilizar cuando nos digan que son el mismo indioma porque un catalan y un valenciano cuando hablan entre ellos se entienden y es porque es la misma lengua. Esto demuestra que esa afirmación, además de ser mentira notiene base:

ESTE ES EL DISCURSO DE BIENVENIDA DE D. MANUEL FRAGA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA GALLEGA Y ESTA ESCRITO EN GALLEGO, LOGICAMENTE: 

Coa emoción propia de quen se interna por primeira vez nun mundo apaixonante, escribo estas liñas, como quen escribe no aire, a xeito de benvida a quen decidira asomarse á realidade de Galicia a través desta fiestra electrónica. 

É a nosa unha pequena comunidade española, periférica e marítima, dique da Europa atlántica, meta do Camiño de Santiago, que forxou a súa identidade ó longo dos séculos sobre a base dunha lingua e unha cultura propias. Somos os galegos un pobo que desbordou os seus límites nunha inxente crecida humana que levou a galeguidade ata os máis arredados confíns do planeta. 

Somos un país orgulloso do propio, pero á vez aberto e cosmopolita, que a través da historia fixo da tolerancia e o entendemento pedras angulares da súa armazón social. 

A Galicia de hoxe aposta, como sempre, por conserva-lo mellor da súas tradicións, pero proxectándose decididamente cara á modernidade. Para iso veu realizando nos últimos anos un considerable esforzo político, económico e social, centrado na mellora e ampliación das súas infraestructuras básicas, de maneira moi especial no eido das tecnoloxías da comunicación, desde o convencemento de que constitúen o medio máis eficaz para acadar un verdadeiro avance social. 

Queremos estar na avanzada da sociedade da información e cada día damos un novo paso cara ese horizonte de futuro. A través das páxinas que seguen, quen o desexe poderá ir tendo cumprida noticia diso, e ademais poderá coñece-las iniciativas coas que entre todos, tanto desde o ámbito público coma desde o privado, estamos a construír a Galicia do terceiro milenio. 


Pues bien, hoy he tenido el gusto de descubrir el nombre del sistema lingüístico al que pertenece el idioma Valenciano y, por asombroso que parezca, no es otro que el “sistema lingüístico gallego-valenciano”.

Si alguien me hubiera dicho hace unas pocas horas que el “gallego-valenciano” es el nombre del “sistema lingüístico” del que forma parte el idioma Valenciano no le habría dado crédito, pero resulta que es algo que he podido comprobar por mí mismo y ahora ya no tengo la menor duda de que ésto es así.

Yo, valenciano de nacimiento, escasamente ilustrado y poco dispuesto a salir de mi terruño, nunca conocí a persona gallega, ni estudié su lengua, ni visité su tierra, y sin embargo hace escasamente unas horas visité la página web de la Xunta gallega y tuve el gusto de leer el discurso de bienvenida de su presidente, el ilustre e ilustrado gallego D. Manuel Fraga, expresado en genuina lengua Gallega (perdón, a partir de ahora lengua “gallega-valenciana”).(  ).

Como digo, cientos de kilometros separan mi terruño valenciano del equivalente gallego, pocos estudios idiomáticos enaltecen mi parco (o inexistente) curriculum lingüístico (menos aún los referidos a la lengua “gallega-valenciana”), y sin embargo he sido capaz de entender con precisión meridiana todo el discurso de D. Manuel, gallego sin fisuras, en una lengua a la que hasta ayer consideraba distinta pero que hoy he de considerarla en unidad con el Valenciano y por tanto una misma lengua.

Sin haber estudiado jamás el idioma gallego lo entiendo, por tanto he de admitir la “unidad de la lengua” Gallega y Valenciana y llegar a la conclusión de que son el mismo idioma: el “gallego-valenciano”.

Cierto es que algunas palabras no son exactamente iguales, pero si muy parecidas o parecidísimas, e igualmente algunos usos sintácticos o verbales también varían un poco, pero muy poco o poquísimo (al menos yo lo advierto así y eso que no he estudiado nunca “gallego-valenciano”).

Yo creo que lo anterior tiene fácil enmienda. Lo único que se tendría que hacer es, por una parte juntar todo el léxico de las dos lenguas en un mismo diccionario (“Gall-Val”) ya que forman parte del mismo sistema lingüístico “gallego-valenciano” y después, crear un estandar de lengua “gallega-valenciana” donde se unifiquen las variedades dialectales existentes a lo largo de los “Paises gallego-valencianos”.

Alguien me ha comentado que lo que se conoce como la “Academia Valenciana de la Lengua” (A.V.L.) anda en la faena de hacer algo parecido entre la lengua “gallega-valenciana” y la catalana. Lo cual no es una mala noticia si partimos de la base de que así “más fuerte será la lengua” o esa otra de que “cuantos más seamos más nos reiremos”.

Por mí perfecto, pues como entiendo todas las lenguas (sin estudiarlas), no seré yo quien le ponga pegas a un posible “sistema lingüístico gallego-valenciano-castellano-catalán”.

Y ahora si quereis podeis seguir diciendo que como catalan y valenciano se parecen algo, son la misma lengua. Pero habrá que decir lo mismo del gallego y el castellano, del catalan y castellano, gallego y catalan, catalan y portugues, italiano y portugues, gallego e italiano, italiano y valenciano, valenciano y portugues……….etc…….etc………etc……

el text que molt inteligentment ha afegit JOSE2 es un articul de “Jaume de la Serra” que apareix en la plana IDIOMA VALENCIÀ.

EL SISTEMA LINGÜISTICO “GALLEGO-VALENCIANO”

Dins la seccio:

CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES

Dins d’eixa seccio i d’unes atres mes n’hi han molts articuls de diferents autors valencianistes que pense son prou interessants i s’haurien de coneixer.

La seccio TITULS conté llibres debaes en format .pdf . El primer de tots IDIOMA VALENCIÀ PARLAT Nòtes sobre la realitat llingüística valenciana , es interessant pa coneixer les diferencies de la llengua valenciana en el subnormalisat catala que mos volen impondre.

Y aqui podemos utilizar algun argumento sobre el origen del valenciano y los testimonios de los literatos que afirmaban que escribian en lengua valenciana:

CONSIDERACIONES SOBRE EL ORIGEN DEL VALENCIANO


Según la ciencia de la sociolingüística y desde cualquier ámbito internacional de esta disciplina científica, está plenamente demostrado y comprobado que la Lengua Valenciana es un idioma con una evolución, características e identidad diferente e independiente al de la lengua Catalana. 

Está científicamente demostrado que por evolución y origen los dos idiomas presentan tal serie de diferencias que resulta imposible, artificioso e irracional tratar de unificarlos como una única lengua o pretender que uno derive del otro.

No es cierto que la lengua valenciana sea un dialecto del catalán, Sí que es cierto la existencia, al menos en su origen, de una gigantesca cultura unificada que disponía de su propia lengua, la de OC, perteneciente a un conjunto europeo formado por Occitania y Aragón.

A día de hoy, según la sociolingüística, son dos idiomas separados y autónomos, con rasgos y características diferentes que los configuran como dos lenguas distintas que no pueden aglutinarse bajo una misma normativa lingüística. 

En el XVI Congreso Internacional de Lengua y Filología Románica se propuso por parte de los catalanes la firma de un documento que reconociese la unidad del catalán y del valenciano. De 723 congresistas sólo 36 firmaron el documento que afirmaba la unidad de la lengua catalana y valenciana. De los 687 que no firmaron destaco algunos nombres: Karlo Budor, Zagreb; Silvia Faitelson, Québec; Ulrike Vom Bruck, Munich; Flora Klein, Georgetown, USA; Norioski Miyake, Japón; Jorge Stepanov, Moscú; Bernard Pottier, Sorbona; Ettore Finazzi, Roma. 

Hace tiempo ya se demostró (aunque hoy día el catalanismo lo niegue y esconda), que el Catalán es un dialecto de la lengua Occitana, que llegó desde el sur de Francia, durante la Alta Edad Media, a las tierras de los condados Francos de la “Marca Hispanica” (condados desunidos que mucho más tarde se aglutinarían formando Cataluña). Fué en esa época y durante la “Reconquista” cuando esos condados se llenaron de occitanos que hablaban en lengua Occitana (“Languedocien” más concretamente), del que nació el dialecto “Occitano del sur”, conocido popular y tradicionalmente como “Catalán”. 

El punto diferencial entre la Lengua Valenciana y la Catalana estriba en que el “Catalán” recibió en la Edad Media un aporte muy importante de hablantes occitanos sobre un substrato de carácter también occitano (más antíguo), mientras que el idioma Valenciano se desarrolló a partir de un substrato mozárabe que hablaba un “romance Valenciano” derivado del latín vulgar, que recibió un aporte mucho más heterogéneo de hablantes. 
Este hecho diferencial entre el Valenciano y el Catalán es el que determina que sean dos idiomas diferentes, ya que al observar los inicios de las dos lenguas queda claro que el Valenciano no nace como un dialecto del Catalán, sino como transformación de un romance Valenciano autóctono bajo la influencia de otras hablas romances superpuestas a éste. 


“Agua pasada no mueve molino”, lo que quiere decir que, aunque en la Edad Media (hace 800 años), el Valenciano y el Catalán pudieran haber sido más parecidos, hoy en día están claramente diferenciados y son dos lenguas con una evolución distinta y separada, que pertenecen cada una a un colectivo social y político distinto e independiente el uno del otro. 

El intento de todos los que hoy día, por intereses políticos y económicos, quieren que el Valenciano se parezca artificiosamente al Catalán, es una maniobra involucionista anti-natura que no se ajusta a la realidad evolutiva de la lengua. 

Por todos los motivos expuestos, la Lengua Valenciana tiene todo el derecho, desde el dictamen científico de la sociolingüística, a mantener su nombre histórico de “Valenciano” o “Lengua Valenciana”, a tener una normativa lingüística propia valenciana y a defenderse de todos los ataques que padece por parte de los grupos pan/catalanistas que quieren cambiarle su nombre por el de “Catalán” y transformarla en dialecto Catalán aplicándole artificiosamente la normativa lingüística catalana (todo eso con el ánimo de incluir a las tierras valencianas dentro de unos ficticios “Països catalans” (“Eurorregió”), para darle mayor peso político a las ambiciones separatistas de Cataluña respecto al Estado Español). 


TESTIMONIOS HISTORICOS SOBRE EL NOMBRE E IDENTIDAT DE LA LENGUA VALENCIANA


Fra Antoni de Canals (1352-1419), frare dominic com Sant Vicent Ferrer, en el pròlec de la seua traduccio del “Valeri Maxim” aclarix que realisa una traducció de la òbra a la llengua Valenciana, sabent que atres ya la han fet en llengua catalana. Testimòni indiscutible de que ya en aquell temps el Valencià i el catala eren consideraes dos llengües diferents: 

Bonifaci Ferrer (147 germa de Sant Vicent Ferrer, escrivia en l’ultima fulla de la Biblia traduida al Valencià i impressa en Valéncia

Luis de Fenollet (1481) en “Historia de Alexandre de Quinto Curcio”, en la present LENGUA VALENCIANA transferida…”.

Miquel Perez (1482. 1494) en les seues òbres “La imitacio de Jesuchrist” i “Vida de la Sacratissima Verge Maria” 

Joan Esteve (148 en la seua òbra “Liber Elegantiarum”, diccionari Llati-Valencià, diu:

Johanot Martorell (1490) en la seua òbra “Tirant lo Blanch”, impressa en Valéncia.

Joan Roïç de Corella (1496) en la seua òbra “Primer part del Cartoixa

Francesch Eximenis (1507) teòlec catala, en la seua òbra “Scala Dei”, diu que traduix del Llemosí a Llengua Valenciana

Fra Tomas de Vesach (1511) en la seua òbra “La vida de la Seraphica sancta Catherina de Sena” diu:

Joan Bonlabi (1521), catala de Tarragona, en la seua traduccio de “Blanquerna” (de Ramon Llull) a la llengua Valenciana demana disculpes per no ser expert en ella, ya que li resulta forastera

Rafael Martí de Viciana (1574) en la seua òbra “Libro de alabansas de las LENGUAS Hebrea, Griega, Latina, Castellana y VALENCIANA”, entre multitut de referències a la llengua Valenciana.


Desde su fundación como “Reino de Valencia” en 1238 por el rey aragonés Jaume I, nunca ha estado políticamente subyugada a Cataluña, sino al contrario, siempre ha sido un reino soberano, independiente y en acasiones enfrentado a los catalanes. El único punto en común con Cataluña era que ambos, junto al Reino de Aragón (y otros territorios), pertenecían a la Corona de Aragón. Pero cada territorio con sus propias leyes, fueros, costumbres, instituciones y lengua. Y por supuesto sin que los catalanes tuvieran ningún grado de privilegio o potestad sobre el resto de miembros de la corona aragonesa, menos aún cuando Valencia poseía rango de reino y Catalunya era una simple referencia a una serie de condados independientes los unos de otros, entre los que el de Barcelona tenía cierta preponderancia sobre el resto (de condados).

Lengua propia tenía y tiene el pueblo valenciano. Y “Valenciano” es su nombre. En el fondo y en la superficie los catalanes saben que se trata de dos idiomas diferentes y diferenciados, tanto en orígenes como en evolución. Pero como se parecen tanto…no han podido sustraerse a la tentación de utilizar la manipulación y el engaño lingüístico para tratar de obtener benefícios políticos y económicos. 

Su razonamiento es simple (simplón más bien): “Como el idioma Valenciano tiene similitudes con el Catalán diremos que el Valenciano es dialecto del Catalán; por lo tanto (y aquí aparece la pirueta político-lingüística que les da derecho a trinque) como en la Comunidad Autónoma Valenciana se habla Catalán (variante), los que lo hablan son catalanes y sus tierras son Cataluña”.
Publicado el

balcones, Beceite, Beseit

balcones, Beceite, Beseit 

http://casa-lola-beceite.blogspot.de/2016/05/te-has-fijado-en-sus-balcones.html

Vas paseando por las calles de los pueblos que componen la Comarca del Matarraña y descubres muchas de las singularidades de cada uno de ellos Hace días, paseando por las calles de Beceite y admirando la singularidad de sus casas rurales te das cuenta de que sus fachadas, a diferencia de la mayoría de pueblos en los que el principal material de construcción es la piedra, en Beceite se construían con la ‘Tosca‘ un material poroso peculiar del pueblo.

En esta ocasión no son las fachadas de las casas lo que nos ha llamado la atención sino sus 
balcones
¿Te has fijado alguna vez en ellos?

Hace muchos años que están de observadores y cada uno de ellos tiene su peculiaridad, la mayoría que se conservan en el municipio son de forja, aunque alguno queda de madera.
Estos podéis verlos en la calle Palacio desde El Palau hasta la calle de los lavaderos pasando por la
plaza de la iglesia


balcones, Beceite, Beseitbalcones, Beceite, Beseit 2


balcones, Beceite, Beseit 3


balcones, Beceite, Beseit 4


balcones, Beceite, Beseit 5


balcones, Beceite, Beseit 6
Con letras


balcones, Beceite, Beseit 7balcones, Beceite, Beseit 8


balcones, Beceite, Beseit 9


balcones, Beceite, Beseit 10


balcones, Beceite, Beseit 11


balcones, Beceite, Beseit 12


balcones, Beceite, Beseit 13
balcones, Beceite, Beseit 14


balcones, Beceite, Beseit 15


balcones Beceite Beseit I love flying
balcones, Beceite, Beseit ,bandera ,senyera, Artur Mas, Catalunya, CAT, Cataluña